Banner 3 Banner 5 Banner 4 Banner 6 Banner 1 Banner 2
Categories
Support

Mobi: 090.999.0769
Email: info@combitech.com.vn
Phone: +84-83744.7123
Fax: +84-83744.7121
Thống Kê
Online :1
Tổng truy cập:269896

Dịch Vụ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kỹ thuật bao gồm:

  • Tư vấn thiết bị theo yêu cầu sản xuất và sản phẩm
  • Chuyển giao công nghệ
  • Lắp đặt máy móc thiết bị (kể cả những thiết bị khách hàng mua từ đơn vị khác)
  • Sửa chữa máy móc thiết bị.
  • Bảo hành thiết bị theo hợp đồng đã cung cấp,
  • Nhận hợp đồng bảo trì.
  • Hỗ trợ khách hàng tham quan công nghệ của các nhà máy tại Taiwan.
  • Cung cấp linh kiện thay thế cho các máy móc sản xuất tại Taiwan.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LẮP MÁY

 
Một số khách hàng tiêu biểu