Banner 1 Banner 5 Banner 6 Banner 4 Banner 2 Banner 3
Support
English, Vietnamese
Tel: +84-28 3744.7123
Cellphone: 090.999.0769
Email: info@combitech.com.vn
Japanese, Chinese
Cellphone: +886 9729 67363
Email: info@combitech.com.tw
Thống Kê
Online :2
Tổng truy cập:324096

1. Máy tiện

LỰA CHỌN MÁY TIỆN


1. Kích thước phôi

2. Hình dạng và vật liệu phôi

3. Khả năng máy (tốc độ, bước tiến, dải công suất)

4. Sản lượng

5. Độ chính xác kích thước

6. Số nguyên công

7. Chất lượng bề mặt gia công