Banner 1 Banner 5 Banner 6 Banner 4 Banner 2 Banner 3
Support
English, Vietnamese
Tel: +84-28 3744.7123
Cellphone: 090.999.0769
Email: info@combitech.com.vn
Japanese, Chinese
Cellphone: +886 9729 67363
Email: info@combitech.com.tw
Thống Kê
Online :1
Tổng truy cập:319831

7. Máy cưa

LỰA CHỌN MÁY CƯA


  1. Kích thước phôi ban đầu
  2. Hình dạng phôi
  3. Vật liệu phôi cần cưa
  4. Độ chính xác, bề mặt, năng suất
  5. Tính kinh tế của phương pháp cưa
  6.  Chi phí máy
  7. Chi phí vật tư tiêu hao
  8. Khả năng tiết kiệm phôi.