Banner 3 Banner 5 Banner 4 Banner 6 Banner 1 Banner 2
Categories
Support

Mobi: 090.999.0769
Email: info@combitech.com.vn
Phone: +84-83744.7123
Fax: +84-83744.7121
Thống Kê
Online :1
Tổng truy cập:269895

Máy Khoan Cần

Máy Khoan Cần
Máy Khoan Cần Máy Khoan Cần Máy Khoan Cần Máy Khoan Cần
Máy Khoan Cần Khả năng khoan trên thép đường kính từ 32 tới 80mm Khả năng ta rô từ M25 đến M65 Khoảng cách từ mặt trụ đến trục từ 750mm đến 2500mm

Máy Khoan Cần

Khả năng khoan trên thép đường kính từ 32 tới 80mm

Khả năng ta rô từ M25 đến M65

Khoảng cách từ mặt trụ đến trục từ 750mm đến 2500mm