Banner 3 Banner 5 Banner 4 Banner 6 Banner 1 Banner 2
Categories
Support

Mobi: 090.999.0769
Email: info@combitech.com.vn
Phone: +84-83744.7123
Fax: +84-83744.7121
Thống Kê
Online :1
Tổng truy cập:269895

Máy tiện tốc độ cao

Máy tiện tốc độ cao
Máy tiện tốc độ cao Tốc độ 12 cấp hoặc vô cấp. Có nhiều kích thước máy để bạn lựa chọn: S series: kích thước bàn: 300mm, đường kính tiện từ 400~530mm

Máy tiện tốc độ cao

Tốc độ 12 cấp hoặc vô cấp.

Có nhiều kích thước máy để bạn lựa chọn:

S series: kích thước bàn: 300mm, đường kính tiện từ 400~530mm

M series: kích thước bàn 350mm, đường kính tiện từ 500~600mm

L series: kích thước bàn 400mm, đường kính tiện từ 500~760mm

Khoảng cách tâm từ 1 mét ~ 6 mét.