Banner 3 Banner 5 Banner 4 Banner 6 Banner 1 Banner 2
Categories
Support

Mobi: 090.999.0769
Email: info@combitech.com.vn
Phone: +84-83744.7123
Fax: +84-83744.7121
Thống Kê
Online :1
Tổng truy cập:269895

Dao cắt, chấn

Dao cắt, chấn
Dao cắt, chấn
Press brake tooling. Chúng tôi nhận thiết kế theo sản phẩm hoặc bản vẽ của khách hàng để sử dụng trên các hiệu máy khác nhau.

Dao chấn và khuôn dùng cho máy chấn gấp.

Chúng tôi nhận thiết kế theo sản phẩm hoặc bản vẽ của khách hàng để sử dụng trên các hiệu máy khác nhau.