Banner 3 Banner 5 Banner 4 Banner 6 Banner 1 Banner 2
Categories
Support

Mobi: 090.999.0769
Email: info@combitech.com.vn
Phone: +84-83744.7123
Fax: +84-83744.7121
Thống Kê
Online :1
Tổng truy cập:269895

Máy nhiệt ép hai đầu

Máy nhiệt ép hai đầu
Máy nhiệt ép hai đầu
Máy nhiệt ép hai đầu

Công suất từ 16 đến 450KVA

Đường kính ép tới 55mm.