Banner 3 Banner 5 Banner 4 Banner 6 Banner 1 Banner 2
Categories
Support

Mobi: 090.999.0769
Email: info@combitech.com.vn
Phone: +84-83744.7123
Fax: +84-83744.7121
Thống Kê
Online :2
Tổng truy cập:269896

Máy Xả Băng

Máy Xả Băng
Máy Xả Băng
Băng xã 0.5~6mm. Chiều dài đường cắt: 0.5~35mm.

Máy xả cuộn