Support
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Tel: +84-28 3744.7123
Di động: 090.999.0769
Email: info@combitech.com.vn
Tiếng Nhật, Tiếng Hoa
Di động: +886 9729 67363
Email: info@combitech.com.tw
Banner 1 Banner 5 Banner 6 Banner 4 Banner 2 Banner 3
Support
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Tel: +84-28 3744.7123
Di động: 090.999.0769
Email: info@combitech.com.vn
Tiếng Nhật, Tiếng Hoa
Di động: +886 9729 67363
Email: info@combitech.com.tw
Thống Kê
Online :1
Tổng truy cập:328027

Máy đột thuỷ lực

Máy đột thuỷ lực
Máy đột thuỷ lực Hydraulic Punching machine

Model PM-35T
PM-35LT
PM-35XT
PM-55T
PM-55LT
PM-55XT
PM-80T
PM-80LT
PM-80XT
PM-120LT
PM-120XT
PM-160LT
PM-160XT
PM-200LT
PM-200XT
Punching            
Punching Force 35 Ton 55 Ton 80 Ton 120 Ton 160 Ton 200 Ton
Punch Capacity ø18 x 14 ø22 x 18 ø25 x 23 ø32 x 27 ø36 x 32 ø41 x 35
(Diameter x Thickness) ø50 x 5 ø50 x 8 ø50 x 12 ø50 x 17 ø50 x 23 ø50 x 29
Channel Flange Punch (Height) 180 180 180 180 180 180
Throat Depth (T) 310 310 310 - - -
Throat Depth (LT) 510 510 510 510 510 510
Throat Depth (XT) 760 760 760 760 760 760
Max. Stroke Length 100 100 100 100 100 100
Cycles / Min. (20mm stroke) 41 28 28 26 27 28
Table Size (W x D) (T) 700 x 500 700 x 500 700 x 500 - - -
Table Size (W x D) (LT) 700 x 700 700 x 700 700 x 700 700 x 700 700 x 700 700 x 700
Table Size (W x D) (XT) 700 x 950 700 x 950 700 x 950 700 x 950 700 x 950 700 x 950
Working Height Up to Die 1050 1050 1050 1050 1050 1050