Chmer Banner 6 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 1 Banner 5

Video


Giới thiệu Chin Fong

CHIN FONG GTX

Giới thiệu Yeh Chiun

Máy cắt đột đa năng

Máy đột thủy lực CNC

Máy cắt đột dòng K

Takisawa LS-1100

Máy tiện CNC LA-200

Máy tiện hạng nặng

Máy tiện NC

Máy tiện đứng

Máy cưa vòng C-320NC

Máy cưa vòng C-510MNC

Máy cưa đĩa tốc độ cao

Máy lốc Faccin 4 trục CNC

Máy lốc tôn cho tua bin gió

Máy uốn thép hình

Máy cắt dây CHMER Q4025L

Máy cán ren MEGA

Máy khoan cần