Chmer Banner 6 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 1 Banner 5
Support
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Tel: +84-28 3744.7123
Di động: 090.999.0769
Email: info@combitech.com.vn
Tiếng Nhật, Tiếng Hoa
Di động: +886 9729 67363
Email: info@combitech.com.tw
Thống Kê
Online :1
Tổng truy cập:465634

Máy kiểm tra kéo- nén đa năng

Máy kiểm tra kéo- nén đa năng
Máy kiểm tra kéo- nén đa năng Máy kiểm tra kéo- nén đa năng Máy kiểm tra kéo- nén đa năng Máy kiểm tra kéo- nén đa năng Máy kiểm tra kéo- nén đa năng Máy kiểm tra kéo- nén đa năng
Máy kiểm tra kéo- nén đa năng dùng trong công nghiệp. Kiểm tra cơ khí, xe máy, thiết bị ô tô, bàn ghế văn phòng, dụng cụ, thiết bị thể thao, giấy, cao su,...

Universal Tensile Testers

Máy kiểm tra kéo nén đa năng

Bicycle Testers
Máy kiểm tra xe đạp

Automobile Testers
Thiết bị kiểm tra ô tô

Power Wheelchair Testers
Máy kiểm tra xe lăn điện

 

Office Furniture Testers
Máy kiểm tra bàn ghế VP

Fitness Equipment Testers
Máy kiểm tra thiế
t bị thể thao

  • Hand Tool Testers
    Hand Tool Testers
  • Paper Testers
    Paper Testers
 
  • Fiber-Optic Wire. Cables Testers
    Fiber-Optic Wire. Cables Testers
  • Rubber Testers