Chmer Banner 6 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 1 Banner 5
Support
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Tel: +84-28 3744.7123
Di động: 090.999.0769
Email: info@combitech.com.vn
Tiếng Nhật, Tiếng Hoa
Di động: +886 9729 67363
Email: info@combitech.com.tw
Thống Kê
Online :1
Tổng truy cập:484975

Máy Cắt Đột Đa Năng SUNRISE

Máy Cắt Đột Đa Năng SUNRISE
Máy Cắt Đột Đa Năng SUNRISE Máy Cắt Đột Đa Năng SUNRISE Máy Cắt Đột Đa Năng SUNRISE Máy Cắt Đột Đa Năng SUNRISE Máy Cắt Đột Đa Năng SUNRISE Máy Cắt Đột Đa Năng SUNRISE
Taiwan Combitech Co.,Ltd, nhà phân phối chính thức và duy nhất của máy cắt đột SUNRISE tại Việt Nam

Máy Cắt Đột Thủy Lực Đa Năng SUNRISE

   

 

Model IW-60S
IW-60SD
IW-80S
IW-80SD
IW-100S
IW-100SD
IW-125S
IW-125SD
IW-165SD
Đột          
Lực đột 60 Ton 80 Ton 100 Ton 125 Ton 165 Ton
Khả năng đột ø22 x 20 ø26 x 22 ø28 x 26 ø33 x 27 ø37 x 32
(Đường kính x độ
 dày)
ø50 x 9 ø50 x 12 ø50 x 15 ø50 x 18 ø50 x 24
Hầu (S) 310 310 310 310 -
Hầu (SD) 510 510 510 510 510
Channel Flange Punch (Height) 180 180 180 180 180
Hành trình 100 100 100 100 100
Tốc độ/ phút. (20mm stroke) 30 29 28 28 29
Chiều cao làm việc 1010 1050 1044 1069 1050
Cắt V          
Cắt tại 90° 130 x 130 x 13 152 x 152 x 13 152 x 152 x 15 152 x 152 x 18 205 x 205 x 20
Cắt tại 45° Miter Shearing 65 x 65 x 8 80 x 80 x 10 80 x 80 x 10 80 x 80 x 10 80 x 80 x 10
Chiều cao làm việc 1115 1165 1216 1185 1185
Cắt thép la          
Cắt thép la 350 x 15 460 x 15 610 x 16 610 x 18 760 x 20
(Rộng x dày) 240 x 20 300 x 20 400 x 20 400 x 25 400 x 30
Chiều dài dao 360 465 620 620 770
Angle Flange Trim 100 100 100 100 120
Chiều cao làm việc 910 926 954 920 920
Cắt thép thanh          
Cắt thanh tròn ø40 ø45 ø45 ø50 ø60
Cắt thanh vuông 38 x 38 45 x 45 45 x 45 50 x 50 60 x 60
Channel Shear 130* 152* 152* 180* 203*
Cắt dầm I 130* 152* 152* 180* 203*
Chiều cao làm việc 1220 1270 1332 1310 1370
Notching          
Rectangular Notcher (W x D x T) 50.8 x 90 x 9 50.8 x 90 x 12 63.5 x 90 x 12 63.5 x 90 x 13 63.5 x 90 x 16
Vee-Notcher (Side x Side x T) 90 x 90 x 10* 90 x 90 x 12* 105 x 105 x 12* 105 x 105 x 13* 105 x 105 x 16*
Working Height 910 926 954 920 920
Large Vee-Notcher (Side x Side x T) 145 x 145 x 8* 145 x 145 x 10* 145 x 145 x 12* 145 x 145 x 13* 145 x 145 x 13*
Chấn gấp V đơn (W x T) 250 x 15* 250 x 15* 250 x 20* 250 x 20* 250 x 20*
Chấn gấp V đa (W x T) 500 x 5* 500 x 5* 700 x 5* 700 x 5* 700 x 5*
Uốn thép V 102 x 6* 102 x 8* 102 x 13* 102 x 13* 102 x 13*
Notching đầu ống ø100* ø100* ø100* ø100*

ø100*

Model IW-60S
IW-60SD
IW-80S
IW-80SD
IW-100S
IW-100SD
IW-125S
IW-125SD
IW-165SD
Electric Power (HP) 7.5 HP 10 HP 10 HP 15 HP 20 HP
Net Weight (Apr.) (S) 1800 kg 2180 kg 2950 kg 3340 kg -
Net Weight (Apr.) (SD) 2200 kg 2650 kg 3450 kg 3950 kg 4950 kg
Gross Weight (Apr.) (S) 1950 kg 2360 kg 3180 kg 3590 kg -
Gross Weight (Apr.) (SD) 2380 kg 2880 kg 3700 kg 4220 kg 5250 kg
Machine Dimension (Apr.)
(S) (L x W x H)
1700x800x1710 1830x820x1760 2100x860x1810 2170x1030x1850 -
Machine Dimension (Apr.)
(SD) (L x W x H)
2070x800x1710 2210x820x1760 2460x860x1810 2490x1030x1850 2710x1070x2010
Packing Dimension (Apr.)
(S) (L x W x H)
1970x959x1990 2100x980x2040 2370x1020x2090 2440x1190x2130 -
Packing Dimension (Apr.)
(SD) (L x W x H)
2340x960x1990 2480x980x2040 2730x1020x2090 2760x1190x2130 2980x1230x2290

 

K SERIES

Model IW-45K IW-60K IW-60B IW-85KD
Punching        
Punching Force 45 Ton 60 Ton 60 Ton 85 Ton
Punch Capacity ø22 x 15 ø22 x 20 ø22 x 20 ø27 x 22
(Diameter x Thickness) ø40 x 8 ø40 x 11 ø40 x 11 ø50 x 12
Throat Depth 165 200 200 410
Max. Stroke Length 30 40 40 100
Cycles / Min. (15mm stroke) 37 34 34 38
Working Height Up to Die 1050 1050 1050 1050
Angle Shearing        
Shearing Force 45 Ton 60 Ton 60 Ton 110 Ton
Shearing Cylinder Stroke Length - - - 50
At 90° Shearing 75 x 75 x 6 100 x 100 x 7 100 x 100 x 7 130 x 130 x 12
Working Height 1000 1070 1070 1040
Flat Shearing        
Flat Bar Shear 300 x 10 350 x 15 350 x 15 406 x 17
Blade Length 310 360 360 410
Working Height 800 805 805 726
Bar Shearing        
Round Bar Shear ø30 ø40 ø40 ø45
Square Bar Shear 25 x 25 38 x 38 38 x 38 45 x 45
Channel Shear 75 x 40* 100 x 50* 100 x 50* 150 x 75*
I Beam Shear - - - 150 x 75*
Notching        
Rectangular Notcher (W x D x T) 50.8 x 90 x 7 50.8 x 90 x 8 - 63.5 x 90 x 12
Vee-Notcher (Side x Side x T) 90 x 90 x 8* 90 x 90 x 8* - 105 x 105 x 12*
Channel Notching - - - 180~200
Working Height 1050 1050 - 1050
Special Tooling        
Large Vee-Notcher (Side x Side x T) - - - 145 x 145 x 10*
Single Vee Press Brake (W x T) 160 x 8* 160 x 8* 160 x 8* 250 x 12*
Multi Vee Press Brake (W x T) 250 x 4* 250 x 6* 300 x 6 500 x 5*
Angle Bending 65 x 65 x 8* 65 x 65 x 8* 65 x 65 x 8* 100 x 100 x 7*
Pipe Notching ø60* ø60* ø60* ø100*
Other        
Electric Power (HP) 5 HP 7.5 HP 7.5 HP 10 HP
Net Weight (Appr.) 870 kg 1160 kg 1360 kg 2720 kg
Gross Weight (Appr.) 970 kg 1310 kg 1510 kg 2920 kg
Machine Dimension (Appr.) 1050 x 760 x 1490 1180 x 760 x 163 1380 x 760 x 1630 1755 x 1020 x 1865
Packing Dimension (Appr.) 1300 x 880 x 1750 1460 x 900 x 1880 1700 x 870 x 1950 2000 x 1140 x 2120

 

SINGLE CYLINDER

Model IW-45M IW-50A IW-60H
Punching      
Punching Pressure 45 Ton 50 Ton 60 Ton
Punch Capacity ø22 x 15 ø20 x 18 ø28 x 15
(Diameter x Thickness) ø40 x 8 ø40 x 9 ø40 x 11
Throat Depth 175 180 220
Max. Stroke Length 35 42 55
Cycles / Min. (15mm stroke) 31 24 29
Working Height Up to Die 970 840 1000
Angle Shearing      
At 90° Shearing 75 x 75 x 6 100 x 100 x 10 100 x 100 x 13
At 45° Miter Shearing 50 x 50 x 6 65 x 65 x 8 75 x 75 x 6
Working Height 1120 850 1236
Flat Shearing      
Flat Bar Shearing 350 x 8 300 x 12 350 x 15
(Width x Thickness) 180 x 12 200 x 18 210 x 20
Blade Length 360 310 360
Angle Flange Trim 75 100 100
Working Height 970 1150 1006
Bar Shearing      
Round Bar Shear ø25 ø32 ø40
Square Bar Shear 25 x 25 30 x 30 38 x 38
Channel Shear - 75 x 40* 100 x 50*
Working Height 1190 880 1260
Notching      
Rectangular Notcher (W x D x T) - 50.8 x 90 x 7 50.8 x 90 x 8
Vee-Notcher (Side x Side x T) - 90 x 90 x 8* 90 x 90 x 10*
Working Height - 1150 1006
Special Tooling      
Single Vee Press Brake (W x T) 160 x 8* 160 x 8* 160 x 8*
Multi Vee Press Brake (W x T) - 250 x 6* -
Angle Bending - 65 x 65 x 8* 65 x 65 x 8*
Other      
Electric Power (HP) 5 HP 5 HP 7.5 HP
Net Weight (Appr.) 790 kg 1060 kg 1390 kg
Gross Weight (Appr.) 890 kg 1170 kg 1530 kg
Machine Dimension (Appr.) 1260 x 700 x 1350 1310 x 770 x 1450 1460 x 770 x 1560
Packing Dimension (Appr.) 1480 x 820 x 1570 1550 x 900 x 1700 1680 x 900 x 1780

CNC TABLE