Chmer Banner 6 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 1 Banner 5
Support
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Tel: +84-28 3744.7123
Di động: 090.999.0769
Email: info@combitech.com.vn
Tiếng Nhật, Tiếng Hoa
Di động: +886 9729 67363
Email: info@combitech.com.tw
Thống Kê
Online :1
Tổng truy cập:457605

Máy tiện tốc độ cao

Máy tiện tốc độ cao
Máy tiện tốc độ cao Tốc độ 12 cấp hoặc vô cấp. Có nhiều kích thước máy để bạn lựa chọn: S series: kích thước bàn: 300mm, đường kính tiện từ 400~530mm

MÁY TIỆN NGANG TRUYỀN THỐNG

S430 Series
THÔNG SỐ KỸ THUẬT   /   Model S430x560 S430x760 S430x1000 S430x1500 S430x2200
Vòng xoay trên băng máy 430 mm (17")
Vòng xoay trên bàn xe dao 240 mm (9-1/2")
Chiều cao tâm 215 mm (8-1/2")
Khoảng cách chống tâm 560 mm (22") 760 mm (30") 1000 mm (40") 1500 mm (60") 2200 mm (90")
Vòng xoay vượt hầu 650 mm (25-1/2")
Bề rộng băng máy 300 mm (11-4/5")
Kiểu trục chính ASA D1 - 6 / D1 - 8 ( Opt. )
Lỗ trục chính 58 mm (2-1/4") / 80 mm (3") Opt. )
Côn lỗ trục chính MT 6 / MT 7 Opt.
Tốc độ trục chính 20 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :58mm /40 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :80mm
Tiện ren hệ Inch 4 ~ 56 T.P.I.
Tiện ren hệ Mét P 0.5 ~ P 7
Ăn phôi dọc bàn 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032")
Ăn phôi ngang bàn 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094")
Đường kính trục vít me 35 mm (1-1/3")
Bước ren trục vít me 4 TPI or 6 mm
Côn ụ động MT 4
Hành trình trục ụ động 150 mm (5-7/8")
Đường kính trục ụ động 58 mm (2-1/4")
Động cơ chính 5HP (3.75KW) / 7.5HP (5.625KW) ( Opt. )
Bơm giải nhiệt 1/8 HP (0.1KW)
Hành trình ụ dao 125 mm (4-7/8")
Hành trình ngang bàn xe dao 245 mm (9-2/3")
Kích thước máy (cm) 165 x 81 x 119 189 x 81 x 119 215 x 81 x 119 265 x 81 x 119 342 x 81 x 119
Kích thước đóng kiện (cm) 182 x 95 x 168 200 x 95 x 168 228 x 95 x 168 279 x 95 x 168 355 x 95 x 168
Trọng lượng tịnh 1500 1680 1760 2050 2405
Trọng lượng gộp 1600 1780 1860 2200 2555

 

S480 Series
Specifications   /   Model S480x560 S480x760 S480x1000 S480x1500 S480x2200
Swing Over Bed 470 mm (18-1/2")
Swing Over Cross Slide 280 mm (11")
Center Height 235 mm (9-1/4")
Distance Between Centers 560 mm (22") 760 mm (30") 1000 mm (40") 1500 mm (60") 2200 mm (90")
Swing Over Gap 690 mm (27-1/8")
Width Of Bed 300 mm (11-4/5")
Spindle Nose ASA D1 - 6 / D1 - 8 ( Opt. )
Spindle Bore 58 mm (2-1/4") / 80 mm (3") Opt. )
Taper of Spindle Bore MT 6 / MT 7 Opt.
Range of Spindle Speed 20 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :58mm /40 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :80mm
Inch Threads Range 4 ~ 56 T.P.I.
Metric Threads Range P 0.5 ~ P 7
Longitudinal Feeds Range 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032")
Cross Feeds Range 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094")
Leadscrew Diameter 35 mm (1-1/3")
Leadscrew Pitch 4 TPI or 6 mm
Taper of Tail Center MT 4
Tail Spindle Travel 150 mm (5-7/8")
Tail Spindle Diameter 68 mm (2-2/3")
Main Drive Motor 7.5HP (5.625KW) / 10HP (7.5KW) ( Opt. )
Coolant Pump 1/8 HP (0.1KW)
Compound Rest Travel 125 mm (4-7/8")
Cross Slide Travel 245 mm (9-2/3")
Machine Dimensions (cm) 165 x 81 x 122 189 x 81 x 122 215 x 81 x 122 265 x 81 x 122 342 x 81 x 122
Packing Dimension (cm) 182 x 95 x 168 200 x 95 x 168 228 x 95 x 168 279 x 95 x 168 355 x 95 x 168
Net Weight 1540 1720 1800 2075 2465
Gross Weight 1640 1820 1900 2225 2615

 

S530 Series
Specifications   /   Model S530x560 S530x760 S530x1000 S530x1500 S530x2200
Swing Over Bed 520 mm (20-1/2")
Swing Over Cross Slide 330 mm (13")
Center Height 260 mm (10-1/4")
Distance Between Centers 560 mm (22") 760 mm (30") 1000 mm (40") 1500 mm (60") 2200 mm (90")
Swing Over Gap 740 mm (29-1/8")
Width Of Bed 300 mm (11-4/5")
Spindle Nose ASA D1 - 6 / D1 - 8 ( Opt. )
Spindle Bore 80 mm (3")
Taper of Spindle Bore MT 6 / MT 7 Opt.
Range of Spindle Speed 20 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :58mm /40 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :80mm
Inch Threads Range 4 ~ 56 T.P.I.
Metric Threads Range P 0.5 ~ P 7
Longitudinal Feeds Range 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032")
Cross Feeds Range 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094")
Leadscrew Diameter 35 mm (1-1/3")
Leadscrew Pitch 4 TPI or 6 mm
Taper of Tail Center MT 4
Tail Spindle Travel 150 mm (5-7/8")
Tail Spindle Diameter 68 mm (2-2/3")
Main Drive Motor 7.5HP (5.625KW) / 10HP (7.5KW) ( Opt. )
Coolant Pump 1/8 HP (0.1KW)
Compound Rest Travel 125 mm (4-7/8")
Cross Slide Travel 275 mm (10-4/5")
Machine Dimensions (cm) 165 x 81 x 125 189 x 81 x 125 215 x 81 x 125 265 x 81 x 125 342 x 81 x 125
Packing Dimension (cm) 182 x 95 x 168 200 x 95 x 168 228 x 95 x 168 279 x 95 x 168 355 x 95 x 168
Net Weight 1580 1760 1810 2135 2565
Gross Weight 1680 1860 1910 2285 2675

 

M560 Series
Specifications   /   Model M560x1000 M560x1500 M560x2200
Swing Over Bed 560 mm (22")
Swing Over Cross Slide 340 mm (13-1/3")
Center Height 280 mm (11")
Distance Between Centers 1000 mm (40") 1500 mm (60") 2200 mm (90")
Swing Over Gap 788 mm (31")
Width Of Bed 350 mm (13-3/4")
Spindle Nose ASA D1 - 8
Spindle Bore 85 mm (3-1/3") / 105 mm (4") Opt. )
Taper of Spindle Bore MT 7
Range of Spindle Speed 15 ~ 1500 R.P.M.  / 14 ~ 1380 R.P.M. ( 12 steps )
Inch Threads Range 2 ~ 56 T.P.I.
Metric Threads Range P 0.5 ~ P 14
Longitudinal Feeds Range 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032")
Cross Feeds Range 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094")
Leadscrew Diameter 38 mm (1-1/2")
Leadscrew Pitch 4 TPI or 6 mm
Taper of Tail Center MT 5
Tail Spindle Travel 165 mm (6-1/2")
Tail Spindle Diameter 75 mm (2-7/8")
Main Drive Motor 7.5HP (5.625KW) / 10HP (7.5KW) ( Opt. )
Coolant Pump 1/8 HP (0.1KW)
Compound Rest Travel 200 mm (7-7/8")
Cross Slide Travel 300 mm (11-4/5")
Machine Dimensions (cm) 229 x 99 x 125 278 x 99 x 125 353 x 99 x 125
  Tags: Máy tiện "PHILLIPS IMPERIAL"; S430x1000; S430x1500; S430x2200; M660x1500; M660x2000