• Automatic Spot Welding

Tự động ép bởi xy lanh khí nén.

Power: 35 ~350KVA

Automatic Spot Welding